dijous, de maig 19, 2011

Estat d'excepció electoral?

Estic d'acord que les campanyes electorals han de ser netes i que calen organismes independents que ho vetllin i garanteixin. No tinc tan clar que les decisions de la junta electoral converteixin aquest període en una mena d'estat d'excepció en què queden restringits el dret de manifestació o la llibertat de premsa.